Hur går det till?

Många vi träffar frågar oss hur vi jobbar med våra kunder. Vi tänkte därför beskriva ett “typiskt” uppdrag för Ordningsexperterna även om alla förstås ser olika ut.

Vi åker hem till kunden för ett första möte. Kunden får berätta om sina förväntningar, vad han eller hon vill få gjort och ha för resultat. Vi pratar om hur kundens vardag ser ut för att på det viset komma fram till vilka behov som finns. Under mötet går vi igenom vilken förvaring som finns i dagsläget. (Ja, du måste visa oss din stökiga garderob men nej, den är inte den stökigaste vi sett 😉 ) Efter detta gör vi en plan för hur vi ska nå (och överträffa) kundens förväntningar. I den planen är vi noga med att det finns en struktur för all förvaring som är logisk och dessutom går att anpassa framöver.

De flesta projekt börjar med ett rensningsarbete utifrån vad vi diskuterat. Vi tar hand om det som rensats ur så det inte blir saker stående, vilket annars ofta händer.

Efter rensningen kan det finnas saker kvar som kunden får i uppdrag att sortera (sparas, slängas, skänkas) till nästa gång när vi kommer. Då har vi införskaffat ny förvaring om det behövs. Vid det sista tillfället ser vi till att vi till att alla saker får ett hem och att det blir ordning och reda!

För oss är det viktigt att resultatet gör kundens vardag smidigare och att ordningen ska vara lätt att behålla.

Vi ser till att du får den struktur och ordning du alltid drömt om!

Anna & Sara - Ordningsexperterna

Anna & Sara