Anlita oss

Det finns många anledningar att anlita Ordningsexperterna

Med bättre ordning och genomtänkt förvaring sparar du både tid, pengar och energi:

Spara tid & energi

Vi kan hjälpa dig med en tydligt strukturerad förvaring där vara sak har sin plats. Du slipper att leta efter nycklar och mobiltelefon och får en bättre start på dagen. Garderober som inte går att stänga och garage som inte går att komma in i stjäl mängder med tid och energi, helt i onödan!

Spara på miljön

Mycket av det som rensas bort kan skänkas till välgörenhet eller återvinnas så du gör även en insats för andra och för miljön. Vi kan hjälpa till med att lämna saker till exempelvis Stadsmissionen eller Röda Korset. Många återvinningsstationer har börjat satsa på en “återbruksinlämning” för saker som kan användas igen av någon annan.

Spara pengar

Uppmärkt och strukturerad förvaring gör att du slipper köpa nytt av det du inte hittar men faktiskt redan har. Genom att använda det du har och undvika dubbelinköp sparar du pengar.