Inspirerade av Japan

För oss är det viktigt att man inte bara förvara saker för förvaringens skull utan att det finns en plan bakom det arbete vi utför. Vi har i vårt arbete som ordningskonsulter inspirerats av de 5S:n. 5S var ursprungligen en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen men den har med tiden anpassats för att passa även i hemmet. Metoden kommer från Japan men en försvenskad variant har tagits fram:

  • Sortera (seiri) alla saker i det rum eller skåp som ska organiseras. Sparas, slängas, skänkas? Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.
  • Systematisera (seiton) så att det som används ofta är lättillgängligt. Alla saker ska ha en logisk, given plats och det som inte har det tas bort.
  • Städa (seiso) från grunden. Ta ut och rengör allt! Lägg lite tid då och då så att ordningen bibehålls.
  • Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Ta för vana att lägga saker där de ska vara direkt. Nycklar i en korg i hallen, posten i postbacken, handskarna i handsklådan.
  • Se till (shitsuke) att ordningen hålls. Involvera hela familjen! Ett tydligt system gör att alla kan var med att bidra.Genom att ta hjälp av de 5S:n kan man få en bra grund till ett hem med ordning och harmoni!

One thought on “Inspirerade av Japan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *