Tisdagsboken

Ibland behöver man lite extra inspiration och nya idéer när det kommer till att organisera hemma. Då kan en bra bok fungera som katalysator och ge ny energi. En bok som legat på våra nattduksbord den senaste veckan är “Från frustration tilll flow med lean@home” av Eva Jarlsdotter”. Boken handlar om hur man får ordning i vardagen och förenklar hemmalivet med familjen. Där finns både praktiska tips och en förklaring av de tankesätt som präglar Lean-filosofin.

thumb_IMG_6948_1024
thumb_IMG_6949_1024
thumb_IMG_6955_1024
thumb_IMG_6958_1024

 

 

Inspirerade av Japan

För oss är det viktigt att man inte bara förvara saker för förvaringens skull utan att det finns en plan bakom det arbete vi utför. Vi har i vårt arbete som ordningskonsulter inspirerats av de 5S:n. 5S var ursprungligen en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen men den har med tiden anpassats för att passa även i hemmet. Metoden kommer från Japan men en försvenskad variant har tagits fram:

  • Sortera (seiri) alla saker i det rum eller skåp som ska organiseras. Sparas, slängas, skänkas? Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.
  • Systematisera (seiton) så att det som används ofta är lättillgängligt. Alla saker ska ha en logisk, given plats och det som inte har det tas bort.
  • Städa (seiso) från grunden. Ta ut och rengör allt! Lägg lite tid då och då så att ordningen bibehålls.
  • Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Ta för vana att lägga saker där de ska vara direkt. Nycklar i en korg i hallen, posten i postbacken, handskarna i handsklådan.
  • Se till (shitsuke) att ordningen hålls. Involvera hela familjen! Ett tydligt system gör att alla kan var med att bidra.Genom att ta hjälp av de 5S:n kan man få en bra grund till ett hem med ordning och harmoni!