En kund berättar

En kund berättar

Här berättar en av våra kunder om hur de upplevt arbetsprocessen och att få ordning i sitt hem. Familjen består av två vuxna och två barn i skolåldern och de har fått hjälp av oss med en ny struktur på förvaringen i sin lägenhet.

Hur hade ni det hemma innan ni anlitade Ordningsexperterna?

Vårt problem var att vi inte hade något enhetligt system och att delar av vår förvaring saknade logik. Vi skulle byta plats på (flytta om) fyra rum, ett projekt som krävde både eftertanke och en tydlig plan. Vi ville ta tillfället i akt att förenkla vårt liv genom att gå igenom all vår förvaring så att vardagen blev smidigare.

Hur gick processen till för att få ordning hemma hos er? 

Vi gjorde en gemensam genomgång av vår vardag och vårt hem och hade en diskussion om vilka saker som fanns i olika kategorier. Ordningsexperterna tänkte högt medan vi gick igenom saker och förvaringsutrymmen och det blev bra omedelbara följddiskussioner. Efter varje besök fick vi i familjen mindre ”hemuppgifter”. Att vi fick lagom stora doser av dessa uppgifter gjorde dem avgränsade och mycket lättare att ta itu med. Vi fick fundera på hur saker används och hur ofta. Det handlar om att rensa och inte bara sortera. När arbetet var avslutat hade vi en tydlig, gemensam genomgång av vad som gjorts, var saker placerats och varför.

Hur är det med ordningen, ett halvår senare?

Ordningen har behållits! Det känns fantastiskt och det är lättare att leva i sitt hem! Vi har blivit motiverade att fortsätta rensa här hemma även efter att Ordningsexperterna har lämnat oss. Vi fick mycket bra med hjälp att kategorisera och systematisera. Det kändes svårt innan, man blir lätt lite hemmablind. En tydlig systematik gör det lättare för alla i familjen att hjälpa till och behålla ordningen.

Före ordning med Ordningsexperterna Efter ordning med Ordningsexperterna