Företag

Företag

Vad kan vi hjälpa dig med på kontoret?

  • Vi rensar, sorterar och organiserar på kontoret
  • Vi rensar och arkiverar – lagerytor och förråd
  • Vi inhandlar nya förvaringslösningar
  • Vi packar upp efter flytt

Vi tar 895 kr/timme exkl. moms.

Kontakta oss!

Ordning på kontoret

Hur ser det ut på din arbetsplats?

På en arbetsplats är det ofta svårt att hålla ordning. Hur mycket tid lägger ni på ditt kontor på att leta efter saker som försvunnit i röran?  Vi kan hjälpa er med att rensa ur och strukturera förråd och skåp på kontoret och i personalutrymmen. Allt för att ni som arbetar där ska lägga mindre energi på att leta efter saker och mindre pengar på dubbelinköp.

Vad har ni för system för förbrukningsmaterial på ditt kontor? På mindre arbetsplatser finns det ofta ingen som har i sin arbetsbeskrivning att hålla ordning i förråden. Detta i sin tur leder till att man antingen  eller att vissa saker alltid saknas.

På kontor där det är hög personalomsättning finns en stor risk att förråd fylls av pärmar och böcker som tillhör någon som inte längre jobbar kvar. Ingen har tid att ta tag i det som står längst in i förråden och snart är de överfulla. Törs någon på ditt kontor ta tag i förråden och rensa ur dem igen? Ibland råder dessutom delade meningar om vad som ska sparas och vad som ska slängas. Ta in en expert utifrån istället!

Ordningsexperterna – er hjälp i röran!